Other languages

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen: de geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor de kwetsbare oudere en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om jongere patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De behandeling bestaat vooral uit functionele oefentherapie, gericht op het herwinnen en/of het leren omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Indien nodig kan de behandeling bij U aan huis plaats vinden.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers  over o.a. het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers en het vinden van de juiste hulpmiddelen. Hiervoor kan het nodig zijn ook andere disciplines bij de behandeling in te schakelen bijv. bij het vinden van de juiste aanpassing (als herstel niet meer tot de mogelijkheden behoort). Overleg en een goede afstemming van het behandelbeleid met andere professionele zorgverleners is voorwaarde om tot een goed resultaat te komen.

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding een post HBO- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit wordt gewaarborgd door inschrijving in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Omdat bij geriatriepatiënten vaak chronische aandoeningen een rol spelen, is het veelal mogelijk vanaf de 21ste behandeling in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Hiervoor kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie zie www.nvfgnet.nl of www.gfn-tilburg.nl

Komt u in aanmerking  voor geriatriefysiotherapie of wilt u meer informatie, vraag dan binnen Fysio op Maat naar:
Carole van Iersel, Wendy Musters of Dennis Eskens

 

Other languages